Značkové oblečení, kvalitní obuv, second hand

Nosíte v práci speciální obuv?

Posted in Obuv.

Pracovní obuv je nezbytnou součástí každého pracovního oděvu. Slouží k ochraně zaměstnanců na pracovišti. Existují různé druhy pracovní obuvi dle určitého pracovního zaměření.

Často stačí pouze normální běžná obuv, například tenisky, ale v továrnách, kde se v rámci provozu pohybují různě těžké stroje a jiná technika, která nám může lehko způsobit zranění či jinou zdravotní újmu, je nutností použít pracovní obuv specializovanou. Každý zaměstnavatel by měl primárně hledět na bezpečnost svých zaměstnanců a tuto specializovanou obuv by jim měl dle zákona poskytnout.